Status för arbetet med boken

Uppdaterad 22 april 2007

 
Övningar        
100%   Grovkorrektur    
100%   Bilder    
70%   Finkorrektur    
         
Inledning        
40%   Grovkorrektur    
90%   Bilder    
10%   Finkorrektur    
         
Layout        
10%   Inlaga    
10%   Omslag    
         
Publicering        
0%   ISBN    
0%   Tryckkorr    
0%   Tryckning