Bröstpress hantlar horisontellt

   

Bröstpress liggande på boll är betydligt instabilare jämfört med vanlig bänk. Tekniken skiljer sig en del från vanlig bröstbress på bänk. Innan man tränat upp stabiliteten så får man köra med mycket lätta vikter.

Muskler
Pectoralis major (mellersta delen), deltoidus (främre), pectoralis minor

Startposition
1 Ligg på bollen i med stöd för skulderbladen
2. Spänn stjärten och tryck upp höften så att låren och överkroppen ligger horisontellt.
3 Håll hantlarna ovanför respektive axel.

Genomförande
1 Sänk långsamt ner hantlarna rakt ner mot bröstet.
2 Stanna rörelsen när det spänner i bröstmuskeln eller när armbågarna nuddar bollen.
3. Vänd och gå tillbaka.

Tänk på
Normalt använder man ganska tunga vikter i bröstpress, det fungerarfint med bollen också, förutsatt att man har stabilserande muskler som är lika vältränade som pect major: så är sällan fallet. Så för din egen skull, använd mycket lätta vikter i början och öka sedan stegvis. Om du inte kan stabilsera vikterna kan 30 kg bröstpress förvandlas till 30 kg liggande rotatorcuff med axelluxation som följd!

Lättare
Isär med fötterna för att få mer balans

Svårare
Ihop med fötterna för mer obalans.